Situationen kring coronaviruset!

PP vill informera i dessa tråkiga tider informera om att produktionen är i full drift. Vi ser i nuläget inget tecken på råvarubrist.

Mycket fokus just nu är att hålla kontakt med råvaruleverantörer och transportbolag för att få så tidiga signaler som möjligt om något förändras till det sämre. När det gäller transporter så är läget fortfarande är normalt. Därför hoppas vi och tror att möjligheten att leverera som planerat är god. Skulle något förändras så kommer PP snabbt att informera er.

PP har vidtagit åtgärder för att bekämpa coronaviruset bland annat följande.

  • Är man sjuk stannar man hemma.
  • Hela kontoret desinficeras varje vecka
  • Dörrhandtag och andra utsatta ytor desinficeras dagligen
  • Nya regler för lossning och lastning
  • PP:s anställda har reseförbud i tjänsten.
  • PP tar heller inte emot besök från utlandet.
  • Möten i Sverige inställda tillsvidare

PP tillverkar med OPL:s lameller skapar en Hållbar framtid och Bättre Arbetsplatsmiljö.

OPL:s lameller är absolut fria från 6-värt krom, kadmium, bly och arsenik.

Kontakta oss om du har några funderingar!

PP levererar snabbt, korta ledtider, stora som små kvantiteter till mycket bra Service. PP är din lokala leverantör. Vi ser fram emot din order!

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid!